bild
Arkiv

Alva kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23010
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FV8P3ebMPqk3vYHBDTFmE3
Omfång
337 Volymer 
13,7 Hyllmeter  (exkl. kartor och ritningar)
54 Kartor och ritningar 
Datering
16841999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Alva församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1909-01-18, 1926-08-25, 1937-05-24, 1943-05-24, 1948-08-19, 1949-02-28, 1967-06-27, 1972-03-13, 1972:088, 1978:027, 1981:042, 2003-06-23 och 2011:064.
ArkivhistorikFöljande arkivmaterial har ej levererats till Riksarkivet:
Volym G X:1, församlingsstatistik 1991-1998.
Räkenskaper för kyrkan, verifikationer, volymerna L I c:1-6, åren 1942-1971.
Räkenskaper för pastoratet, verifikationer 1947-1970. Dessa har tidigare förtecknats i serie L V b, men har beretts plats som volym 1-9 i serie L V c, vid eventuellt påträffande.
Ritning över prästgården 1935, volym R III:1.
Fastighetskarta över Alva prästgård och Hemse annex, 1904-1905. skala 1:8.000.
Inledning (äldre form)Alva kyrkoarkiv

Alva har varit moderförsamling i Alva och Hemse församlingars pastorat så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning därom och fram till 1933-04-30. År 1922 beslutade kungl. maj:t att Alva och Hemse pastorat skulle sammanslås med Rone och Eke församlingars pastorat, när endera kyrkoherdetjänsten blev ledig. År 1933-05-01 sammanfördes de bägge pastoraten till ett pastorat kallat Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat, där Rone var moderförsamling och de andra församlingarna, inklusive Alva blev annexförsamlingar. Vid 1962 års omorganisation av pastoratsindelningen fördes Eke församling till Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte församlingars pastorat. Alva pastorat bestod från och med 1962 således av Alva, Rone och Hemse församlingar, där Alva församling åter blev moderförsamling.

Den äldsta volymen i Alva kyrkoarkiv, vilken innehållet ministeriallängder, räkenskaper och visitationshandlingar, är upplagd år 1684, d v s före 1686 års kyrkolag, vilken innehöll de första föreskrifterna i Sverige om folkbokföring. Detta förhållande torde förklaras av biskop Haquin Spegels intensiva visitationsverksamhet på Gotland i början på 1680-talet.

För åren 1827-1839 saknas födelse-, vigsel- och dödlängder. Troligtvis har anteckningar skett på lösa lappar, vilka ej har renskrivits och sedan förkommit.

Historik över prästerskapet finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).Förteckning

Som grund för denna förteckning ligger den förteckning som upprättades 1949 av David Gadd. Den har sedan omarbetats och kompletterats 1973 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades 2001-2002 av Marianne Holm, Anders Bergkvist och Klas Säve-Söderbergh. I samband med leverans av allt kyrkokommunalt material till och med 1999 färdigställdes förteckningen i juni 2015 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Alva församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-01 10:00:08