bild
Arkiv

Barlingbo kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23014
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ztj7APYqzPBgKfUY7UzzOK
Omfång
216 Volymer 
9,6 Hyllmeter  (exkl kartor och ritningar)
41 Kartor och ritningar 
Datering
1717 – 1999  (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Barlingbo församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1913-08-11, 1921-08-26, 1932-07-04, 1932-07-26, 1944-09-04, 1945-07-14, 1946-01-09, 1958-02-14, 1972:037, 1973:014, 2003-04-25 och 2010:063.
ArkivhistorikFöljande arkivmaterial har ej levererats till Riksarkivet:
Volym H I:2, 1891-1914.
Volym H I:3, 1900-1914.
Inledning (äldre form)Barlingbo kyrkoarkiv


Så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning om dylika ting har Barlingbo utgjort moderförsamling i Barlingbo och Ekeby församlingars pastorat. Denna ordning varade till år 1927, då pastoratet lades samman med Endre och Hejdeby församlingars pastorat. Barlingbo blev moderförsamling i det nya utökade pastoratet. Vid omorganisationen av pastoratsindelningen år 1962 överfördes Ekeby församling till Dalhems pastorat och Barlingbo, Endre samt Hejdeby församlingar fördes till Roma pastorat, vilket förutom moderförsamlingen bestod av Björke, Akebäck och Follingbo församlingar. Barlingbo blev således en av annexförsamlingarna i Roma pastorat.

Den äldsta volymen i Barlingbo kyrkoarkiv är ministerialboken C I:1, vilken är upplagd år 1717 av kyrkoherden Sören Lindenlöf, som tillträdde pastoratet nämnda år.

År 1926 överlämnade kyrkoherden i Barlingbo August Sundblad Grötlingbo pastorats kursbok 1689-1737 till landshövding Roos, som i sin tur lämnade den till Gotlands Fornsal. Volymen återfinnes numera på sin rätta plats i Grötlingbo kyrkoarkiv under signum P:1. Hur den hamnat i Barlingbo kyrkoarkiv framgår av ett visitationsprotokoll i Grötlingbo år 1811. Det var vice pastorn i Grötlingbo Per Åkerman, som vid sin utnämning till kyrkoherde och förflyttning till Barlingbo år 1811 medtagit volymen. Det anförda vittnar om den uppfattning prästerna i äldre tider ofta hade om kyrkans arkivalier, vilka mera betraktades som prästens egna handlingar än som församlingens tillhörighet.


FÖRTECKNINGEN

Den ursprungliga förteckningen upprättades av David Gadd okänt år och kompletterades år 1974 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen har sedan kompletterats ytterligare åren 1999 och 2000 av arkivarierna Anders Bergkvist och Tomas Larsson. I samband med leverans av allt kyrkokommunalt material till och med 1999 färdigställdes förteckningen i februari 2015 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Barlingbo församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-04-06 12:50:30