bild
Arkiv

Guldrupe kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23036
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3kq4FZ7ydQ35T8mQZ1zhZ1
Omfång
52 Volymer 
1,8 Hyllmeter 
Datering
17101999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Guldrupe församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer: 1912-07-15, 1918-06-26, 1930-08-06, 1933-07-15, 1951-03-21, 1973:064, 1978:060, 2003-07-07, 2010:049.
Inledning (äldre form)Guldrupe kyrkoarkiv

Så långt tillbaka i tiden som källorna lämna upplysning om dylika ting har Guldrupe varit annexförsamling i Vänge pastorat, d v s åtminstone sedan 1500-talet. I pastoratet ingår även Buttle församling. I början av 1940-talet tillfördes Vänge pastorat Sjonhem och Viklau församlingar och i samband med 1961 års reglering av pastoratsindelningen utökades pastoratet med Halla församling.

Liksom i moderförsamlingen Vänge börjar den äldsta folkboksföringslängden för Guldrupe, födelse- och dopboken, år 1710. Det är en renskrift, som sannolikt är upprättad av kyrkoherden Nils Sepelius i början av 1740-talet. Förlagan är inte bevarad.

Guldrupe A I:1, husförhörslängd 1785-1799, är defekt. Vid en troligtvis i början på 1800-talet utförd lagning av Buttle G I:1 har blad ur Guldrupes äldsta husförhörslängd använts. Första bladet i Guldrupe A I:1 har skurits ur och finns nu inklistrat i Buttle G I:1. Detta blad upptar följande anteckningar om gården Krasses första matlag:
Husbonden Lars Olsson, född 1738. Hustru Maria Jacobsdotter, född 1734. Sonen Jacob Larsson, född 1765, gift 1785. Hustru Dorthi Steffansdotter, född 1762, gift 1785. Son Olof Larsson, född 1768. Sonen Lars Larsson, född 1771, utflyttad 1797 till Vänge. Dotter Anna Maria Larsdotter, född 1774.

År 1855 beslutade sockenstämman i Guldrupe att ett skåp skulle tillverkas och "i sakristian uppsättas, på det att kyrkans archiv, sedan det blifvit genomsedt och ordnat, måtte deruti bättre kunna förvaras än hittills varit möjligt".

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckningen

Som grund för förteckningen ligger en förteckning upprättad i november 1978 av arkivarie Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades i augusti 2001 av arkivhandläggare Tomas Larsson och utökades under år 2003 samt färdigställdes år 2018 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Guldrupe församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-02-24 15:20:47