bild
Arkiv

Lärbro kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23060
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nWEnh6xyMo391bhDuCs4Y5
Omfång
63 Volymer 
11,6 Hyllmeter 
Datering
15952000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Lärbro församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr ViLA/23060

Förteckning

över

Lärbro kyrkoarkivFörteckning upprättad 1955
och komletterad 2001 av arkiva-
rierna Anders Bergkvist och
Marianne Holm.
ArkivhistorikFöljande volymer har inte levererats till Landsarkivet i Visby:

L I a, Räkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaper, 1975-1991.

L I b, Räkenskaper för kyrkan, specialräkenskaper, 1983-1991.
Inledning (äldre form)Lärbro kyrkoarkiv


FÖRTECKNING

Föreliggande förteckning omfattar kyrkoarkivets folkbokföringshandlingar, men vad gäller övriga serier
endast den del av kyrkoarkivet som år 2000 förvaras i Landsarkivet i Visby.


Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet, upprättad av herr W Grönberg och kompletterad i mars 1971 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen färdigställdes i augusti 2001 av arkivarierna Anders Bergkvist och Marianne Holm
HISTORIK

Lärbro församling är moderförsamling i Lärbro pastorat, som omfattar Lärbro och Hellvi församlingar. Pastoratet tillhör Gotlands norra härad och Norra tredingens kontrakt. Under medeltiden fanns i pastoratet även Ganns kyrka, men denna övergavs tidigt (nu ödekyrka).Efter år 1684 var pastoratet prebende för biskopen (superintendenten)i Visby och administrerades närmast av vice pastorer: det upphörde att vara prebende år 1874.
Arkivalier ha levererats till Länsarkivet 1907, 1916 och 1937. År 1948 upprättades förteckning över hela arkivet; i samband därmed överfördes arkivalier från pastorsämbetet till Länsarkivet. Föreliggande förteckning upprättades 1955 och omfattar endast den i Länsarkivet befintliga delen av arkivalierna; för den hos pastorsämbetet förvarade delen gäller fortfarande 1948 års förteckning.En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).

Ämnesord

Ämnesord, ort
Lärbro församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-03-02 11:38:18