Malvina Frederikke

Födelseregister

Namn
Namn Malvina Frederikke
Födelsedatum
Födelsedatum 1868-07-30 (födelse)
Församling
Församling Köpinge
Faderns namn
Faderns namn von Reventlow, Christian Fredr. Ferd. William Ditlef
Faderns yrke
Faderns yrke grefve
Faderns hemort
Faderns hemort Ugerups Sätesgård
Moderns namn
Moderns namn von Reventlow, Hilda Charlotta Malvina Agnes
Moderns födelseår/ålder
Moderns födelseår/ålder 31
Dopvittne
Dopvittne Grevinnan Jutta Reventlow, Fröken Louise Hagemann, Grefve Alfred Reventlow Criminil, Grefve Einar Reventlow, Greve Fritz Reventlow, Majoren och Ridd. F. Th. Ekstrand och Löjtnant T. W. von Bergen.
Anmärkning
Anmärkning Tillhör Adeln
Arkiv
Arkiv Köpinge kyrkoarkiv (SE/LLA/13234)
Volym
Volym C I:5 s. 43
Register
Register Födelseregister - Skåne, Blekinge och Hallands län
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet i Lund