Hildeborg Jutta Agnes

Födelseregister

Namn
Namn Hildeborg Jutta Agnes
Födelsedatum
Födelsedatum 1864-03-17 (födelse)
Församling
Församling Östra Broby
Faderns namn
Faderns namn von Reventlov, C. F. W. Dettlov
Faderns yrke
Faderns yrke grefve
Faderns hemort
Faderns hemort Denningarum
Moderns namn
Moderns namn Reventlov, Agnes
Moderns yrke
Moderns yrke grefvinna
Moderns födelseår/ålder
Moderns födelseår/ålder 27
Dopvittne
Dopvittne Fru Grefvinnan Reventlow från Pugerup b.b. Doctor F. Lindfors och Doctorinnan L, Lindfors från Broby, Inspector Clauson ifrån Pugerup och Mamsell Hoffberg från Vexiö.
Arkiv
Arkiv Östra Broby kyrkoarkiv (SE/LLA/13515)
Volym
Volym C I:9 s. 9
Register
Register Födelseregister - Skåne, Blekinge och Hallands län
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet i Lund