Bergholtz, Carl Axel - Andersson, Karna

Vigselregister

Brudgummens namn
Brudgummens namn Bergholtz, Carl Axel
Brudgummens yrke
Brudgummens yrke trädgårdsmästare
Brudgummens hemort
Brudgummens hemort Helsingborg
Brudgummens civilstånd
Brudgummens civilstånd ogift
Brudgummens födelseår/ålder
Brudgummens födelseår/ålder 1853
Datum
Datum 1880-02-08 i Kiaby
Brudens namn
Brudens namn Andersson, Karna
Brudens yrke
Brudens yrke mejerska
Brudens hemort
Brudens hemort Bäckaskog
Brudens civilstånd
Brudens civilstånd ogift
Brudens födelseår/ålder
Brudens födelseår/ålder 1848
Anmärkning
Anmärkning Bergholtz företedde vederbörligt hinderlöshetsbetyg från Pastor i Helsingborg och hade han enl. laga kraftvunnen dom blifvit ålagd att taga Karna Andersson till hustru.
Arkiv
Arkiv Kiaby kyrkoarkiv (SE/LLA/13205)
Volym
Volym E I:2 s. 1
Register
Register Vigselregister - Skåne och Blekinge län
Upprättad av
Upprättad av Riksarkivet i Lund