SDHK-nr: 1017

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1277  juni  7
 
Innehåll

Kung Magnus av Sverige tillkännager att fru Margareta Ragvaldsdotter till Mariakyrkan i Västerås på dess invigningsdag skänkt sin gård Lundby (Kaniklundby, Johannesberg, Lundby socken) med alla dess tillägor och med godset i Önsten (nu Johannisberg), d.v.s. sju örtugland, och Fullerö skog (”silva in Fuldim”; Barkarö socken), och stadfäster samman med medarvingarna denna gåva. Sigillanter är utfärdaren, hans bror junker Bengt och nämnda medarvingar.

Språk

latin

Källor
  • Medeltida avskrifter: Vid. 1462 29/12, SDHK nr 28052
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 45 f. 57v (reg.); Örnhielm: IV p. 959 (e. vid.)
Brevtext

Universis Sanctæ matris Ecclesiæ filiis presens scriptum inspecturis vel audituris Magnus divina providentia Rex Sveorum salutem in vero salutari. Ad notitiam vestram pervenire volumus, dominam Margaretam domini Ragvaldi. quondam filiam, curiam suam Lundby, cum omnibus ejusdem attinentiis, et cum prædio suo in Ødhnasteen, videlicet septem solidis terræ, et cum silva in Fuldim Ecclesiæ Beatæ Mariæ virginis Arosiæ, in die consecrationis ejusdem in remissionem suorum peccaminum, sanam et incolumen corpore, assignasse perpetuo possidendam. Nos autem una cum cohæredibus predictæ dominæ Margaretæ hanc donationem legitimam prosequi, ac consensu omnimodo decrevimus affirmare. Ad amputandam igitur totius calumniæ materiam, que super hoc facto potest lapsu temporis malignandi suboriri, sigillum nostrum, cum sigillo perdilecti fratris nostri domicelli Benedicti ac sigillis prædictorum cohæredum præsentibus duximus appendendum. Datum Anno Domini M. CCLXXVII 7 ydus Junii.

Tryckt
Litteratur och kommentar

Om Önsten se A. Wästfelt i Om forntid och medeltid i Västmanland (Västmanlands Fornminnesförenings Årsskrift 1994), s. 87-102.

Senast ändrad

2021-01-11Kommentera post/rapportera fel