SDHK-nr: 19352

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1419  september  11
Utfärdandeort
Jönköping 
Innehåll

Jösse Svensson, kyrkoherden Olof i Rogberga, Broder Petersson, Arvid Smed, Joar Arvidsson och Ingegerd Arvidsdotter tillkännager att de har träffat en överenskommelse med Erik Gjordsson, som slagit ihjäl Sven Svensson. För att gottgöra Svens bror, barn, släktingar och hustru ska Erik det första året låta fira en mässa i veckan, andra året en mässa var fjortonde dag och tredje året en mässa i månaden. Därtill ska han betala 100 mark penningar och 1 ½ stycke kumist (kläde från Flandern). Utfärdarna intygar att de är nöjda med gottgörelsen och lovar å sina och Svens släktingars vägnar att framgent visa vänskap gentemot Erik Gjordsson och Hinse, som var med honom, samt alla andra i deras sällskap och följe och deras efterkommande.

Kyrkoherden Olof i Rogberga, Halvard och Broder Petersson beseglar tillsammans med herr Peter och Peter Ebbesson.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
Brevtext

Alle the mæn thetta breff see æller høra, tha helsom vi Josse Swenson, Olauer, kirkyopræsther i Rogbærgha, Brodher Pætherson, Aruidh Smidh, Joar Aruidsson, Ingegærdh Aruisdother æuerdelika meth Gudhi. Kænnoms vi meth vara naruarendis opno breue os meth flere vara frændha ok vena radhe haua giorth ena sæmio ok en ganzgan ænda meth ærlikom manne ok velbornom Erik Giorson for Swen Suenssons dødh, som han i hææl slo, Gudh hans siæl haui, i swa mattho ath fornæmdhe Erik skuldhe gøra hans brodher, hans barnom, hans frændom, hans hustru oc hænna vinom ena sono i Jønacopungh, ther meth ena mæsso i huar viku eth aar vmkringh, annath areth ena mæsso i huaria xiiii dagha, tridha areth ena mæsso i huarth manadha moth ok ther(1) (thre?) c mark pæningha ok halff annath stykke kumisth, hulka sona, mæsso, pæningha ok klædhe han os fulleka fornøkth ok væl betalath hauer, swa thet oos alloledis væl ath nøgir; thy loua vi foornæmdha Erik Giordson ok Hinssa, som meth hanom var opa then tidh, ok alla the meth thøm vara i fluk oc i faranøtha ok thera æptherkomandhe en stadhughan venskaph a vara vægna ok fornæmdha Swens barna oc alla vara vena oc frændha, ofødha som fødha, ok thøm ofægdadha ok oskyldogha ath vara foor alla the gerningh the opa then tidh giordho, tha fornæmdhe Swen slaghin vardh. Al tæsso fornæmdho stykke oc articulas louum vi fornæmdhe oos ok vara frændher oc vara arfua ok Swens baarn stadhugha oc fasta ok obrotleka ath haldha vedher vara sannindh ok godho troo. Til thetta breffs mere visso ok vinthzbyrdh(!) hængiom vi Olauer, kirkyopresther i Rogbærgha, oc Haluardh oc Brvddher Pætherson var insigle foor thetta breff ok bedoms vi dandhemanna insigle, som ær herra Pæther ok Pæther Æbbason, til vintisbyrde. Scriptum Jonacopie, anno Domini m°cd°xix, feria secunda post festum natiuitatis beate virginis Marie.

Sigill

N. 1. Andligt med otydlig omskrift; N. 2 och 3. Bomärken med otydliga omskrifter; N. 4 och 5 saknas.

Tryckt
Litteratur och kommentar

Angående det flandriska klädet kumist se KL VIII, sp. 467; om urfejdsbrev se KL XIX, sp. 339 f.

Senast ändrad

2019-12-03Kommentera post/rapportera fel