bild
Karta/ritning

Blackeberg Lilla Villan. Ändringsarbeten i vindsvån.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 38".