bild
Karta/ritning

Fönster- och dörrförteckning.

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:19:32 är sammanbundna (ej sigill).