bild
Karta/ritning

Blackeberg trädgårdsmäst. Bostad. Ändringsarbeten Vindsplan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 44".