bild
Arkiv

Släkterna Stures och Grips m.fl. äldre arkiv

Wijksamlingen

 Volymer (3 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
E 2739Släkten Sture. Brev, akter och räkenskaper (inkl. "Stureska kopieboken")1553 – 1699Handlingar angående medlemmar av släkten Sture, nämligen:
- Svante Stensson Sture (död 1567) gift med Märta Eriksdotter Leijonhufvud (död 1583): Brev, original och kopior 1553-1579 samt jordeboksanteckningar.
- Mauritz Svantesons (död 1592) änka Anna Claesdotter Horn: Brev 1591, 1603.
- Svante Mauritzons (död 1616) änka Ebba Leijonhufvud (död 1654) och hennes andre man Claes Horn (död 1632): Strödda brev, jordeboksutdrag och räkenskaper samt handlingar från testamentsutredningar och reduktionsuppgörelser med arvingarna (Gustaf Carl Banér och Ebba Lewenhaupt) 1621-1699.
- Den s.k. Stureska kopieboken (skinnband från 1600-talet), innehållande avskrifter av brev, jordeboksanteckningar, inventarier m.m. omfattande tiden 1441-1609, huvudsakligen rörande medlemmar av släkten Sture, nedskrivna vid olika tider, och försedda med anteckningar av bl.a. Sigrid Svantesdotter Sture (gift med Ture Pedersson Bielke) och hennes sonson riksskattmästaren Sten Bielke.
 
E 2740Anna Margareta Sture och Johan Oxenstierna. Akter och gårdsräkenskaper1618 – 1652Räkenskaper för gårdar som tillföll Anna Margareta Sture (död 1646) efter faderns död 1616, omfattande åren 1618-1630, samt enstaka handlingar, som tillhört hennes man Johan Oxenstierna (död 1657), säkerligen sammanhörande med akter angående processen mellan dennes arvingar och Ebba Grips arvingar (jfr E 2751). 
E 2741Släkterna Grip och Leijonhufvud. Brev, akter och räkenskaper1540 – 1705Handlingar angående följande personer:
- Birger Nilsson Grip (död 1565) och hans hustru Birgitta Joachimsdotter Brahe (död 1554): Brev och anteckningar, 7 handlingar 1540-1563. Jordabok, upprättad efter hustruns död med avskrifter av 9 köpe- och bytesbrev 1360-1557. Jordabok över Närtuna och Finsta rättaredömen 1543-1550 (defekt häfte).
- Nils Birgersson Grip (död 1592): Längd över förtäringen vid Vinås 1590-1592, mantalslängd över arvingarnas till Nils och Mauritz Birgerssons arv och egne samt förlänte bönder under Vinås 1595, m.fl. handlingar angående släkten.
- Margareta Mauritzdotter Grip (död 1624): Brev till drottning Christina d.ä. angående henne 1611.
- Sten Eriksson Leijonhufvud (död 1568), hans hustru Ebba Månsdotter Lilliehöök (död 1610) och deras arvingar: Strödda brev och akter 1561-1705.
- Jordebok över Gustaf Vasas arvegods, upprättad efter arvskiftet med Christina Gyllenstierna 1553.