bild
Arkiv

Trolldom och annan vidskepelse

Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea

 Dossier-akter (19 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
aHandlingar ang. hovrätter1643 – 17631643, 1673, 1680, 1763, även odat.
Överfört från Juridica V, vol. 2, (3-4) januari 1991
 
bSkrivelser till Kungl. Maj:t1584 – 1734även odat 
cStrödda handlingar1595 – 1720ävenodat 
dProsten Eleus Skragges berättelse om trolldomsrannskningen i Mora1670 
eTrolldomskommissionens resolutioner1672 – 1673 
fRådhus- och kämnärsrätternas i Stockholm rannsakningar ang. trolldomsväsendet1674 – 1676 
gDe andliga deputerades betänkande ang. trolldomsväsendet till svar på Kungl. Maj:ts proposition 16751675 
hProfessor Martin Brunnerus betänkande ang. trolldomsväsendet och dess avdömande1670-tal 
iProfesor Martin Brunnerus berättelse om trolldomsväsendet i Norrland1670-talEv även Dr. Eurenius 
jKyrkoherden i Jakobs församling, Stockholm, Magnus Pontinus betänkande till kommissorialrätten över trolldomsväsendet16766 mars 1676 
kUndersökningsprotokoll i Svea Hovrätt ang. trolldomsväsendet1676 
lRannsakningar vid underrätterna i Stockholm ang. en f.d. gardist Simon Steuer, beskylld för trolldom 
mAttester å gåvor till fru Maria Kristina Frölich1719 – 1720 
nKonceptprotokoll vid urtima ting för trolldomsrannsakning i Åls socken i Dalarna1757 
oAdvokatfiskal Johan Aug. Grevesmöhlens koncept till skrivelser till Kungl. Maj:t och Svea Hovrätt ang. trolldomsrannsakning i Åls socken i Dalarna1757 
pRättegångshandlingar samt skrivelser till Göta Hovrätt1731 – 1754Enstaka handlingar 1720 
qRättegångshandlingar samt skrivelser till Göta Hovrätt1755 – 1764 
rSkrivelser till Göta Hovrätt1765 – 1776 
sTrolldomsprocess1757 – 1763Ursprungligen i De la Gardiesamlingen