bild
Serie

Diverse domar, utslag, resolutioner och protokollsutdrag

Kommerskollegium

Serien i buntar. Utgörs av koncept, dupletter och icke inlösta expeditioner. Protokollsutdrag i personalärenden m.m. 1918-1943, se serie A I n

 Volymer (6 st)

ReferenskodTid 
11665 – 1731 
21748 – 1779 
31780 – 1789 
41790 – 1799 
51800 – 1815 
61816 – 1856