bild
Serie

Ingående diarier och register över kungl. brev och remisser

Kommerskollegium

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420132/1/C I b
TillståndsgivareS-avd, resp enhet
ArkivinstitutionRiksarkivet