bild
Serie

Förteckningar över marknader (marknadsregleringar)

Kommerskollegium

Serien i bunt

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11780 – 1907Innehåller förteckningar över marknader 1780 i Jönköpings län; förteckning över rikets marknader upprättad 1832; förteckning över rikets marknader upprättad omkring 1835 framförd till 1850; förteckningar över rikets marknader upprättade 1842, 1851, 1855 och 1878 samt förteckning över rikets marknader framförd till 1907 
21906 – 1925 
31926 – 1945Forts. i allmänna byrån, serie
D 6