bild
Serie

Remisser från riksdagar

Kommerskollegium

Serien i buntar. Utgörs av ståndens allmänna besvär, deputationers och utskotts protokollsextrakt samt enskildas ansökningar. Jfr serie E I eb.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTid 
11734 – 1756 
21761 – 1762 
31765 – 1766 
41769 – 1772