bild
Serie

Skrivelser från centralmyndigheter

Kommerskollegium

Serien i buntar.

Innehåller skrivelser från kollegier, hovrätter, centrala verk och styrelser, riksdagen och dess verk, till statsdepartementen hörande stater och kårer, akademier, direktioner, allmänna stiftelser, kommissioner, kommittéer samt föreningar och sällskap.

Jfr serie E III a

 Volymer (37 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11702Innehåller även guvernörers och landshövdingars skrivelser 
21703Innehåller även guvernörers och landshövdingars skrivelser 
31704Innehåller även guvernörers och landshövdingars skrivelser 
41728 – 1778 
51779 – 1789 
61790 – 1793 
71794 – 1799 
81800 – 1804 
91805 – 1809 
101810 – 1812 
111813 – 1816 
121817 – 1819 
131820 – 1823 
141824 – 1825 
151826 – 1827 
161828 
171829 – 1830 
181831 
191832 – 1833 
201834 – 1837 
211838 – 1840 
221841 – 1843 
231844 – 1846 
241847 – 1850 
251851 – 1853 
261854 – 1856 
271857 – 1860 
281861 – 1865 
291866 – 1870 
301871 – 1875 
311876 – 1881 
321882 – 1885 
331886 – 1890 
341891 – 1895 
351896 – 1899 
361900 – 1904 
371905 – 1907