bild
Serie

Skrivelser från navigationsskoledirektioner

Kommerskollegium

Serien i buntar. Innehåller även såsom bilagor navigationsskolornas årsberättelser 1842-1846, 1851-1876. Jfr E XV bb:1.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11841 – 1849 
21850 – 1855 
31856 – 1860 
41861 – 1865 
51866 – 1869 
61870 – 1873 
71874 – 1877Endast en skrivelse 1877