bild
Serie

Städernas beskrivning

Kommerskollegium

Serien inbunden.

Sammandrag av städernas privilegier, verkställt för handels- och ekonomikommissionens räkning av Johan Elers efter kanslikollegiets beslut 20/10 1757. Arbetet slutfört i febr. 1769.

 Volymer (4 st)

ReferenskodAnmärkning 
1A-E 
2F-L 
3M-S 
4T-Ö