bild
Karta/ritning

Situations Plan Öfwer Nybyggnader för Frimurare Barnhuset wid Kristineberg. Trädgården.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer och anteckningar i tusch och blyerts. Lagad.