bild
Serie

Administrativa byråernas diarier för hemliga handlingar

Byggnadsstyrelsen, Kungliga

Serien i arkivkartonger.

Register i volymerna.

Volymerna förvaras inlåsta enligt SL 2:2. Sekretess högst 40 år.

Ur volym 1 har uttagits diarieband 1912-1939, 1940-1941 och förvaras i säkerhetsvalvet enl SL 2:2 och SF 1.
Sekretess 150 år.

Ur volym 2 har uttagits diarieband 1953-1978, 1982, 1984 och förvaras i säkerhetsvalvet enligt SL 2:2 och SF 1.
Sekretess 150 år.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11912 – 1945Häri även Överintendentsämbetets
hemliga diarier 1912-1917,
4 band.
 
21946 – 1992A-byråernas och A-säks hemliga
diarier, 5 band och lösa blad.