bild
Serie

Augusta Piper f. Armfelt

Löfstads säteris arkiv

Augusta Piper (1786-1845) var dotter till friherre Gustaf Mauritz Armfelt och hans hustru Hedvig Ulrika f. de la Gardie. Hon var gift med greve Axel Adolf Piper till Engsö. Hennes sondotter Sophie var gift med Charles Emil Piper på Löfstad. Genom Sophie har handlingar tillhörande Augusta Pipers arkiv hamnat på Löfstad. Se även Sophie Pipers f. Pipers, arkiv B XXVI, allmänna anmärkningar och A II b:1.

Serien i kartonger.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11799 – 1844Lucka 1800-1809. Även odaterat. PM och brev från G M Armfelt 1799 och odaterat, brev från Carl XIV Johan 1834. Innehåller även bilagor till receptbok 1810-1844. 
21810 – 1844Receptbok med räkenskaper 1810 (handstilen är Augusta Pipers). Inneliggande lösa recept lagda i B XIX:1.