bild
Karta/ritning

Projec till frimurare barnhus vid Christineberg. Nr 1. Grund plan.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarell med detaljer i tusch.