bild
Karta/ritning

Frimurarebarnhuset vid Blackeberg. Handlingar rörande byggnadsarbeten vid Blackeberg.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Byggnadsförslag, kostnadsberäkning, kostnadsuppgift och beskrivning av värmeledning och sanitära installationer, Förändring och reparationsarbeten.