bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem för små gossar. Plan av bottenvåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 16".