bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Matsalsbyggnaden. Plan av bottenvåningen.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Mycket blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 21".