bild
Arkiv

Byggnadsstyrelsen, Kungl. Intendentsbyråns Stockholmsavdelning Forskning och utredningar

Byggnadsstyrelsen, Kungliga

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420024/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/OZwNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
1,5 Hyllmeter 
18 Volymer 
Datering
19521960(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Byggnadsstyrelsen (1918 – 1993)
Alternativa namn: Kungl. Byggnadsstyrelsen  (1918 – 1974)
Alternativa namn: KBS
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Allmän anmärkningDen 6 oktober 1964 överlämnade Byggnadsstyrelsen till Riksarkivet en rad ”utredningsmaterial … för undersökning av dess innehåll av arkivhandlingar tillhörande Kungl. Maj:t tillsatta kommittéer och utredningar” (reversal K 84/1964). Handlingarna har sedermera undersökts av arkivarien Ann-Katrin Hatje, som i PM i april 1976 (dnr 1427/S 7/1976) redovisat resultatet och föreslagit handlingarnas fördelning inom Riksarkivet. De handlingar som överförts till sektion 7 tillhör utredningar som verkställts inom Byggnadsstyrelsen.

Den s.k. Stockholmsutredningen 1938 har utförts inom utredningsbyrån, där den fått signum F V a. I föreliggande förteckning har, i motsats till tidigare, seriens innehåll redovisats volym för volym.

Vad beträffar serien Forskning och utredningar, som i Byggnadsstyrelsens förteckning redovisats på intendentsbyråns Stockholmsavdelning under signum Ö I, var vid leveransen volymerna 1-17 signerade H III. En volym vilken vid leveransen var signerad H III:1 och betecknad Nordisk Byggnadslagstiftning/Skeppsholmsutredningen har i Byggnadsstyrelsens förteckning redovisats under Ö I: 18, där den även införlivats i föreliggande förteckning. Enligt Hatjes PM skulle denna volym förutom handlingar rörande Nordisk byggnadslagstiftning innehålla direktiven till Skeppsholmsutredningen 4 september 1959. De sistnämnda handlingarna saknades dock vid omläggningen från buntar till kartonger i juli 1978.

Den sistnämnda seriens innehåll är synnerligen disparat. Inströdda här och var finns t.ex. handlingar härrörande från statens kommitté respektive nämnd för byggnadsforskning, där arkivbildaren förmodligen varit ledamot. Serien har ej ordnats och förtecknats kronologiskt. Sammantaget kan man dock anse att handlingarna speglar arkivbildarens verksamhet. Volymbildningen och serieindelningen har därför inte rubbats.

För övriga upplysningar angående handlingarna hänvisas till Ann-Katrin Hatjes ovannämnda PM.

Stockholm den 10 juli 1978
Eric Johansson

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2020-06-18 13:00:45