bild
Karta/ritning

Charta öfwer Gryteryds Utjord til Hinsnäs, Uti Jönkiöpings Lähn, Westbo Härad och Gryteryds Sockn. Uprättad Åhr 1761 i September af Nils Jacob Liedbeck.

Uppsala domkyrka

Kartan inbunden i volym 10.

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Se: SE/ULA/11631/1/10