bild
Karta/ritning

Förslag till trädgårdsanläggning vid Frimurarebarnhusets grindstuga.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Situationsplan över grindstugeområdet. Anteckningar i tusch.