bild
Karta/ritning

[Domtrapphuset i Uppsala. Plan.]

Uppsala domkyrka

Fotostatkopia av äldre ritning från 1700-talet.