bild
Karta/ritning

Stadsägan nr 8552 å Brännkyrka. Barnkrubba m.m. för Brännkyrka församling [situationsplan, planer och fasader]

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:19:32 är sammanbundna (ej sigill).