bild
Karta/ritning

Tomtkarta till Fredhäll

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Detaljer i akvarell. Signaturer i bläck.