bild
Karta/ritning

Stadsägan nr 8552 å Brännkyrka, Aspudden. Barnkrubba m.m. för Brännkyrka församling [planer, sektioner och fasader].

Föreningen Brännkyrka barnahjälp och Malménska hemmet

Handlingar och ritningar NS 289:68-95 är sammanbundna och försedd med sigill.