bild
Serie

Band 3: Norrland med delar af Lappland

Handritade Kartverk

 Kartor / ritningar (14 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
00011:0. Charta öfwer Wästerbottns Höfdingedöme och dertil hörande Lappmarker.1743Ej fjärrlån. 
00022:0. Geographisk Charta öfwer Torneå och Kimi Lappmarker.1741Ej fjärrlån. 
00033:0. Geometrisk Afrijtningh, Delineation och Uthrächningh öfwer Holms Byens Ägor[...]uthi Umeå Sochn.1695Ej fjärrlån. 
00044:0. Geometrisk Af och Grund Mätning öfwer Ratan eller Ratu Skiärgård vulgo Nordlands hamn.1735Ej fjärrlån. 
00055:0. Geometrisk Afrijtning uppå de Ordinarie Lands och Påstwägar uti Wästernorland, Jempteland, Frösön, Wästerbottn, och Kopparbärgs Lähn.1718Ej fjärrlån. 
00066:0. Charta öfwer Sommar och Winter Landswägarne igenom Wästerbottns Lähn.1737Ej fjärrlån. 
00077:0. Ungefärlig Charta och Beskrifning öfwer Torneå och Monio Elfvar.1736Ej fjärrlån. 
00088:0. Torneåfors 5 ½ mil ifrån Kiengis Bruk[...]uti Wästerbottns Lähn.1736Ej fjärrlån. 
00099:0. Delineation öfwer Hyngainen eller Kiengis Fors uti Öfwer Torneå Sochn.1736Ej fjärrlån. 
001010:0. Geometrisk Plan Charta öfwer Ionuswando Jerngrufwor. [Osignerad.]1736Ej fjärrlån. 
001111:0. Charta öfwer Junoswando Masugn.1736Ej fjärrlån. 
001212:0. Geometrisk Plan Charta öfwer Swappawara Koppargrufvor. [Osignerad.]1736Ej fjärrlån. 
001313:0. Charta öfwer Friederichs Berg eller Kirunain uti Wästerbottns Lähn.1736Ej fjärrlån. 
001414:0. Delineation öfwer Berget Ulrica Eleonora eller Luosavara uti Wästerbottns Lähn.1736Ej fjärrlån.