bild
Karta/ritning

Ritning till nybyggnad af frimurare-barnhuset wid dess egendom Kristineberg. Facade af Boställs-Huset (delvis förändrat.). Gafvel af Östra Flygel-Byggnaden. Gafvel af Westra Flygel-byggnaden.

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Akvarellmålning med anteckningar i blyerts. Anteckning i bläck, "Gillas Carl"). Lagad.