bild
Karta/ritning

Uppmätningsritning av blindering norra tornet. Uppsala domkyrka.

Uppsala domkyrka

Låg i mapp märkt "Celsing".