bild
Karta/ritning

Frimurarbarnhemmet vid Blackeberg. Hem (2 st) för gossar. "Normaltyp".

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Blekt. Anteckning i blyerts, "bilaga 14".