bild
Arkiv

Fruntimmersföreningens flickskolas arkiv - GLA/A0076


P.M.
angående
Fruntimmersföreningens flickskolas arkiv.

År 1815 bildades i Göteborg en "fruntimmersförening" med ändamål att anordna en friskola för flickor. Skolans uppgift var att mot låg avgift meddela "en flärdlös och grundlig undervisning åt ståndspersoners och tjänstemäns döttrar inom Göteborgs stad, vilka äro i behov av en sådan förmån". Så småningom växte skolan både vad elevantal och klasser angår och blev från 1912 åttaklassig samt erhöll från och med vårterminen 1913 normalskolekompetens. Skolan åtnjöt statsunderstöd sedan 1875.
Vid Göteborgs stadsfullmäktiges sammanträde den 3 februari 1938 beslöts att upprätta en ny kommunal flickskola avsedd att ersätta Fruntimmersföreningens flickskola, Mathilda Halls skola, Göteborgs lyceum för flickor och Vasa flickskola (Vasa kommunala flick- skola). Med anledning härav upphörde Fruntimmers- föreningens flickskola med sin verksamhet med slutet av vårterminen 1938. Dess nedan förtecknade arkivalier ha överlämnats till landsarkivet 1935 och 1940, dels av flickskolan dels av dess sista rektor, fröken Edit Hedin.

Göteborg i landsarkivet den 30 april 1954.

 Serier (39 st)