bild
Arkiv

Ockelboverkens arkiv


OCKELBOVERKEN Enskilda arkiv A:307
KOPPARFORS
Inledning

Ockelboverken förekommer som samlingsbegrepp för ett antal egendomar och bruk i Gästriksland, vilka grundlades av Sven Bröms i slutet av 1600-talet, däribland Wij säteri och bruk. Som arkivbildare uppstår Ockelboverken först in på 1800-talet. Arkivet Ockelboverken omfattar tiden efter 1887, då verken köptes av Kopparbergs och Hofors sågverks AB, och fram till 1904. Efter 1904 redovisade de olika näringsgrenarna direkt till Kopparbergs och Hofors sågverks AB. Före 1888 finns Ockelboverkens huvudkontor att tillgå.


Historik

Efter 1887 administrerades Ockelboverken som ett fristående dotterbolag till Kopparbergs och Hofors sågverks AB med fortsatt tyngdpunkt på järnhantering. Vid förvärvet ingick:

Wij bruk med kvarn, tegelbruk och såg
Brattfors bruk
Jädraås masugn och Lundefors såg
Åmots bruk och masugn med kvarn
Katrinebergs bruk
Norrsundets lastageplats
Avaströms ångsåg
Vintjärns-Jädraås järnväg
andelar i Vintjärns gruvfält, Sjögruvan och Göskegruvan
ett antal jordbruksfastigheter
skogar av en sammanlagd yta av 105 496 tunnland

I och med köpet slutade Ockelboverkens järnproduktion att växa. Åmots bruk lades ner. Istället förbättrades och utvecklades vissa anläggningar med inrikning på sågverksindustrin, främst vid Norrsundets lastageplats. En ny såg byggdes där 1891. Man byggde även en ny järnvägssträcka från Ockelbo till Norrsundet 1893. Järnverksamheten, som var mindre lönsam, koncentrerades till Jädraås och Wij. Tackjärnsblåsningen upphörde vid Jädraås 1931, stångjärnsvalsningen vid Wij 1934 och valsningen av smältstycken vid Wij 1943.


Arkivet

Arkivet består av årsvis inbundna räkenskapsböcker med löpande paginering från kassabok, avräkningsbok till kapitalbok. Räkenskaperna består dels av sammanställningar från de olika bruken dels av lokalverksamhet i Ockelbo. Arkivet 5,5 hyllmeter och omfattar tiden 1888-1904.

Arkivet finns tillgängligt för forkning på landsarkivet i Härnösand.

 Serier (9 st)