Flygförvaltningen  (1936 – 1968)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet
HistorikFlygförvaltningen (FF) tillkom 1/7 1936 (SFS 1936:483, 1938:303) med uppgift att i tekniskt och ekonomiskt avseende utöva högsta ledningen av och uppsikten över flygvapnet. FF organiserades först i materielavdelning (1936-1954), intendenturavdelning (1936-1954), byggnadsavdelning (1936-1948, uppgick med undantag av flygfältsbyrån i Fortifikationsförvaltningen) och civilbyrån (1936-1954). År 1948 blev flygfältsbyrån (1948-1963) egen enhet, åren 1952/1953 även centralplanering (till 1963) och personalkontoret (till 1954) egna enheter.
En omorganisation 1/7 1954 gav, förutom flygfältsbyrån och centralplaneringen, följande enheter: flygplansavdelningen (1954-1968), elektroavdelningen (1954-1968), underhållsavdelningen (1954-1968), inköpsavdelningen (1954-1968), intendenturbyrån (1954-1963, övergick till Försvarets intendenturverk), normaliebyrån (1954-1968), administrativa byrån (1954-1968) och materielinspektionen (1954-1960).
En särskild underenhet i materielavdelningen för robotvapen, Försvarets robotvapenbyrå, blev 1954 robotbyrån inom FF, 1963 omdöpt till robotavdelningen (gemensamt för försvaret fr. o. m. 1962).
År 1960 tillkom flygöverdirektören, som övertog bl. a. materielinspektionens uppgifter. Flygförvaltningen uppgick 1/7 1968 i Försvarets materielverk.
ReferenskodSE/KrA/2737