Visar träff 141-160 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/14
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/14
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor och rannsakningslängder på översten David...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/15
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/15
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteriet i Västergötland och Dal 163...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/16
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/16
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på översten Jöran Johansson Ekeblads och ö...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/17
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/17
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på öv. Nils Ribbings och öv. Georg Cunning...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/18
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/18
År: 1630
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteri från Norrland och norra Uplan...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/19
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/19
År: 1630
Allmän anmärkning:
Infanteri i Finland 1628 - 1630.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/20
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/20
År: 1630
Allmän anmärkning:
Österbottens Munster Rullor pro Anno 1630.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/21
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/21
År: 1630
Allmän anmärkning:
Finske 1630 Åhrs Munster Ruller.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/22
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/22
År: 1630
Allmän anmärkning:
Januari månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/23
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/23
År: 1630
Allmän anmärkning:
Februari månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/24
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/24
År: 1630
Allmän anmärkning:
Mars månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/25
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/25
År: 1630
Allmän anmärkning:
April månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/26
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/26
År: 1630
Allmän anmärkning:
Maj månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/27
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/27
År: 1630
Allmän anmärkning:
Juni månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/28
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/28
År: 1630
Allmän anmärkning:
Juli månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/29
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/29
År: 1630
Allmän anmärkning:
Augusti månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/30
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/30
År: 1630
Allmän anmärkning:
September månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/31
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/31
År: 1630
Allmän anmärkning:
Oktober månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/32
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/32
År: 1630
Allmän anmärkning:
November månads preussiska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1630/33
1630
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1630/33
År: 1630
Allmän anmärkning:
"December Månadz Lähningz Rullar 1630."