Visar träff 21-40 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/1
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/1
År: 1621
Allmän anmärkning:
1621
Mösterrullor på knektar utskrifna i Uppland...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/2
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/2
År: 1621
Allmän anmärkning:
Västmanland - Dalarna
Infanteri. Öfverste Åke Ox...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/3
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/3
År: 1621
Allmän anmärkning:
Mönsterrulla på hemmvarande folk af Öfversten Ben...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/4
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/4
År: 1621
Allmän anmärkning:
Översten Greve Filip von Mansfelds regemente.

Fe...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1621/5
1621
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1621/5
År: 1621
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Uppland, Västmanland, Dalarna....Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/1
1621 – 1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/1
År: 1621 – 1622
Allmän anmärkning:
Svenskt och värfvadt rytteri 1621-1622.

Värfvadt...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/2
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/2
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622

Munster rullor opå fremmad Soldaten, Ryttar...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/3
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/3
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622

Maj månads rullor

Uppland, Västmanland, Da...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/4
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/4
År: 1622
Allmän anmärkning:
Juni månads rullor

Hofregementet. Öfverste...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/5
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/5
År: 1622
Allmän anmärkning:
Öfverste Filip von Manfelds regemente.
Februari -...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1622/6
1622
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1622/6
År: 1622
Allmän anmärkning:
1622
Diverse Rullor.

Sverige. Överbefäl vid fo...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/1
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/1
År: 1623
Allmän anmärkning:
Rytteri i Uppland, Västmanland, Närke, Värmland,...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/2
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/2
År: 1623
Allmän anmärkning:
Munster Rulla 1623 oppå Uplandh, Vässmannelandh,...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/3
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/3
År: 1623
Allmän anmärkning:
Alexander Letzletz Regemente uthi Södermanlandh,...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/4
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/4
År: 1623
Allmän anmärkning:
Småland och Öland. Infanteri.

Kalmar län. Öfve...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/5
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/5
År: 1623
Allmän anmärkning:
Johan Henriksson Reuters
regemente i Västergötlan...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/6
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/6
År: 1623
Allmän anmärkning:
Gustaf Horns regemente
i Norrland...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/7
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/7
År: 1623
Allmän anmärkning:
"Munster Rullor opå alt Finlandz Rytterij för 162...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/8
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/8
År: 1623
Allmän anmärkning:
Finskt fotfolk

Öfverste Henrik Flemings regemen...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1623/9
1623
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1623/9
År: 1623
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Arklipersonal. Rullor.

Söderma...Info