Visar träff 541-560 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/14
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/14
År: 1646
Allmän anmärkning:
Mönsterrullor på kavalleri och infanteri i Viborg...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/15
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/15
År: 1646
Allmän anmärkning:
Rullor på garnisonerna i Keksholms län och Ingerm...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/16
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/16
År: 1646
Allmän anmärkning:
Januari - maj månaders pommerska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/17
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/17
År: 1646
Allmän anmärkning:
Juni - december månaders pommerska rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/18
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/18
År: 1646
Allmän anmärkning:
Rullor på mecklenburgska garnisoner 1645 - 1646.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/19
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/19
År: 1646
Allmän anmärkning:
Rullor på garnisonen i Leipzig 1646.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1646/20
1646
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1646/20
År: 1646
Allmän anmärkning:
Diverse rullor.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/1
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/1
År: 1647
Allmän anmärkning:
H. K. M. Garde Munster Rullor pro Anno 1647.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/2
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/2
År: 1647
Allmän anmärkning:
Dragoner i Sverige och Finland 1645-1647.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/3
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/3
År: 1647
Allmän anmärkning:
Uplandz Munster Rullor för Cavallerie och Infante...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/4
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/4
År: 1647
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteri i Västmanland och Dalarna 164...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/5
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/5
År: 1647
Allmän anmärkning:
Munster Rulla opå Södermanlans Infanterij.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/6
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/6
År: 1647
Allmän anmärkning:
Nerikes och Wermelandz Munster Rulla öffver Infan...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/7
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/7
År: 1647
Allmän anmärkning:
Rullor på kavalleri och infanteri i ÖsterGötland...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/8
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/8
År: 1647
Allmän anmärkning:
Smålandz Munster Rulor Opå Cavallerie och Infante...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/9
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/9
År: 1647
Allmän anmärkning:
Rullor på kavalleri och infanteri i Västergötland...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/10
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/10
År: 1647
Allmän anmärkning:
Norlandz sampt Öster- och Wäster-Bottens Munster...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/11
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/11
År: 1647
Allmän anmärkning:
Rullor på kavalleri och infanteri i Finland 1647.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/12
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/12
År: 1647
Allmän anmärkning:
Rullor på garnisonerna i Keksholms län och Ingerm...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1647/13
1647
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1647/13
År: 1647
Allmän anmärkning:
Mönsterrullor på garnisonerna i Livland och Estla...Info