Visar träff 581-600 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Minimera texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/12
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/12
År: 1648
Allmän anmärkning:
Rullor på infanteriet i Åbo och Björneborgs län.
Öfverste Henrik Sass´regemente.
Öfverste Axel Axelsson Stålarms regemente.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/13
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/13
År: 1648
Allmän anmärkning:
Tahvastehuus och Nylandz MunsterRullor oppå Fotfolk Anno 1647 och 1648.
Överste Johan Ritters regemente.
Överste Frans Knorrings regemente.
Överste Georg Knorrings regemente.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/14
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/14
År: 1648
Allmän anmärkning:
Wiborgz Lähns Munster Rullar Oppå Cavalerie (och dragoner) Pro Anno 1647 och 1648.
Öfverste Otto Yxkulls sederm. öfverste Berndt Taubes kavalleriregemente.
Öfverstelöjtnant Albrekt Ridders dragoner.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/15
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/15
År: 1648
Allmän anmärkning:
Liff- och Ingermanlandz Munster Rullor oppå det Krigzfolket, som liggia i Gvarnisoner etc. pro Anno 1647 och 1648.
Öfverste Anders Koskolls regemente. Tavastland, Egentl. Finland, Kymmenegårds län.
Öfverste Bernhard von Gerttens regemente. - Viborgs län. I Narva.
Öfverste Francis Johnstones regemente. - Viborgs län.
Öfverstelöjtnant Tomas Kinnemonds skvadron. - Viborgs län. I Pernau.
Viborgs län. Knektar som skola till Riga. Löjtnant Krister Johansson.
Öfverste Bernhard von Gerttens regemente. Knektar, mönstrade i Viborg.
Viborgs län. Knektar, som hålla sig undan.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/16
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/16
År: 1648
Allmän anmärkning:
Januari - Maj månaders pommerska rullor.

I. Januari månad.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland. I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - Uppland. I Damm.
Utkommenderade av Georg Fleetwoods reg./Jönköping/ i Damm.
Överste Nils Kaggs regemente. - Västgötadal. I Stettin.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Västerbotten. I Stettin.

II. Februari månad.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm.

III. Mars månad.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm.

IV. April månad.
Rulla på sjöfolk vid Kassburg.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm och Greifswald.

V. Maj månad.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Västerbotten.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - Jämtland.
Extrakt på Bengt Björnssons komp./Herbert Gladsteins reg. , Osterb./ i Wolgast.
Överste Johan Gordons regemente. - Närke-Värmland.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Landsberg och Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Anklam.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/17
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/17
År: 1648
Allmän anmärkning:
Juni - Augusti månaders pommerska rullor.

I. Juni månad.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Västerbotten. I Stralsund.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - Jämtland. I Stralsund.
Överste Alexander Irwings regemente. - Kalmar. I Stralsund.
Överste Per Ribbings regemente. - Skaraborg. I Stralsund. Rekryrulla.
Rulla på artillerfolk i Vorpommern.
Överste Johan Gordons regemente. - Närke-Värmland. I Demmin.
Rulla på artillerifolk i Vorpommern.
Överste Johan Gordons regemente. - Närke-Värmland. I Demmin.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland. I Stettin och Landsberg.
Överste Nils Kaggs regemente. - Västgötadal. I Stettin och Griffenhagen.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - Uppland. I Damm och Greifswald.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Västerbotten. I Anklam.

II. Juli månad.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Stralsund.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - I Stralsund.
Överste Alexander Irwings regemente. - I Stralsund.
Överste Per Ribbings och Kristoffer J:son Ekeblads folk i Stralsund.
Rulla på artillerifolk i Vorpommern.
Överste Herbert Gladsteins regemente. - I Wolgast.
Överste Johan Gordons regemente. - I Demmin.
Överste Johan Von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm och Greifswald.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Anklam.

III. Augusti månad.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Stralsund.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - I Stralsund.
Överste Alexander Irwings regemente. - I Stralsund.
Rekryrulla på knektar av Kristoffer J:son Ekeblads regemente i Stralsund.
Överste Herbert Gladsteins regemente. - I Wolgast.
Överste Johan Gordons regemente. - I Demmin.
Överste Salomon von Sackens regemente. - Östergötland. I Stettin.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm och Greifswald.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Anklam.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/18
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/18
År: 1648
Allmän anmärkning:
September - December månaders pommerska rullor.

I. September månad.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland. I Stettin.
Rekryrulla på Älvsborgs knektar i Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - Västgötadal. I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - Uppland. I Damm.

II. Oktober månad.
Rulla på båtsmän i Kassburg.
Rulla på kvarblivna i Stralsund av Axel Stålarms regemente / Björneborg/
Överste Alexander Irwings regemente. - Kalmar. I Stralsund och Demmin.
Överste Herbert Gladsteins regemente. - Österbotten.
Rulla på artillerifolk i Vorpommern.
Överste Salomon von Sackens regemente. - Östergötland.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland.
Rekryrulla på Älvsborgs knektar i Stettin.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - Damm och Greifswald. Wolgast.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - Jämtland. I Stettin och Anklam.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - Västerbotten. I Stettin och Anklam.

III. November.
Rulla på kvarblivna i Stralsund av Axel Stålarms regemente.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Stralsund och Stettin.
Överste Alexander Irwings regemente. - I Demmin och Anklam.
Överste Salomon von Sackens regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Rekryrulla på Älvsborgs knektar.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm och Greifswald.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - I Stettin och Anklam.
Överste Herbert Gladsteins regemente. - I Anklam.

IV. December månad.
Rulla på sjöfolk i Kassburg.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - I Stettin.
Rekryrulla på Älvsborgs knektar.
Överste Nils Kaggs regemente. - I Stettin.
Rulla på utkommenderade från olika regementen.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - I Stettin.
Överste Didrik von Cappellens regemente. - I Stettin.
Överste Hugo Hamiltons regemente. - I Damm.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/19
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/19
År: 1648
Allmän anmärkning:
Garnisonen i Landsberg.
Överste Karl Ruths skvadron.
Utkommenderade till Landsberg.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/20
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/20
År: 1648
Allmän anmärkning:
Garnisonerna i Wollin och Kolberg.

I. Wollin.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

II. Kolberg.
Överste Georg Fleetwoods regemente. - Jönköping.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/21
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/21
År: 1648
Allmän anmärkning:
Garnisonerna i Bytzow, Bleckede, Dömitz, Warnemynde, Plau och Driessen.

I. Bytzow.
II. Bleckede.
III. Dömitz.
IV. Warnemynde.
V. Plau.
VI. Driessen.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/22
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/22
År: 1648
Allmän anmärkning:
Garnisonen i Wismar.

Januari månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente. - Kronobergs län.
Överste Gustaf Sabels regemente. - Hälsingland.
Överste Per Ribbings regemente. - Skaraborgs län.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland.

II. Februari månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

III. Mars månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

IV. April månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

V. Maj månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

VI. Juni månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

VII. Juli månad.
Förslag på 3 kompanier av Livgardet.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Per Ribbings regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

VIII. Augusti månad.
Överste Håkan Nilsson Skyttes regemente.
Överste Tomas Gärffelts regemente. - Jämtland.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

IX. September månad.
Överste Tomas Gärffelts regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

X. Oktober månad.
Överste Tomas Gärffelts regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

XI. November månad.
Överste Tomas Gärffelts regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

XII. December månad.
Överste Tomas Gärffelts regemente.
Överste Gustaf Sabels regemente.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/23
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/23
År: 1648
Allmän anmärkning:
Bremen - Verden. Del I. Jan - maj.

I. Januari månad.
Drottningens Livregemente. I Stade.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.

II. Februari månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Generalmajor Arvid Wittenbergs regemente.

III. Mars månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.

IV. April månad.
Drottningens Livgarde.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.

V. Maj månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.
Artillerifolk.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/24
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/24
År: 1648
Allmän anmärkning:
Bremen - Verden.
Del II. juni - dec.

I. Juni månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.
Ryttmästare Georg Hasts kompani.

II. Juli månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
General Arvid Wittenbergs regemente.

III. Augusti månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Rulla på till Bremervörde kommenderade av Livregementet och Köningsmarcks reg. under befäl av ö. löjtn. Jacob Lundij.
Generalmajor Axel Lillies regemente. I Ottersberg.
General Arvid Wittenbergs regemente. I Thedinghausen.
Garnisonen i Langwedel.

IV. September månad.
Drottningens Livregemente.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente. I Ottersberg.
General Arvid Wittenbergs regemente. I Thedinghausen.
Lista på garnisonen i Bremervörde.
Rulla på garnisonen i Langwedel.

V. Oktober månad.
Drottningens Livregemente. I Stade.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente. I Ottersberg.
General Arvid Wittenbergs regemente. I Thedinghausen.
Förslag på garnisonen i Bremervörde.
Rulla på garnisonen i Langwedel.

VI. November månad.
Drottningens Livregemente. I Stade.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente. I Ottersberg.
General Arvid Wittenbergs regemente. I Thedinghausen.
Rulla på garnisonen i Bremervörde.
Rulla på garnisonen i Langwedel.

VII. December månad.
Drottningens Livregemente. I Stade.
General Hans Kristoffer von Köningsmarcks regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente. I Ottersberg.
General Arvid Wittenbergs regemente. I Thedinghausen.
Rulla på garnisonen i Bremervörde.
Rulla på garnisonen i Langwedel.
Artillerifolk.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/25
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/25
År: 1648
Allmän anmärkning:
Leipzig.

I. Januari månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Överste Sigismund Prizomskys regemente.
Generalmajor Axel Lillies kavalleriregemente.

II. Februari månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.

III. Mars månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke-Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Generalmajor Axel Lillies kavalleriregemente.

IV. April månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke-Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Generalmajor Axel Lillies kavalleriregemente.

V. Maj månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke-Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Ryttmästare Melchior Amgardts kompani.

VI. Juni månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Överste Sigismund Prizemskys regemente.
Generalmajor Axel Lillies kavalleriregemente.
Ryttmästare Melchior Armgardts kompani.

VII. Juli månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Överste Sigismund Prizemskys regemente.

VIII. Augusti månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Överste Sigismund Prizemskys regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.
Ryttmästare Melchior Amgardts kompani.

IX. September månad.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Överste Prizemskys regemente.
Livgardet.

X. Oktober månad.
Livgardet.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente.
Generalmajor Axel Lillies regemente.

XI. November månad.
Livgardet.
Överste Salomon von Sackens regemente. Östergötland.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente. Älvsborgs län.
Generalmajor Axel Lillies kavalleriregemente.
Ryttmästare Melchior Amgardts kompani.

XII. December månad.
Livgardet.
Överste Salomon von Sackens regemente.
Överste Johan Gordons regemente. Närke - Värmland.
Överste Kristoffer Johansson Ekeblads regemente. Älvsborgs län.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/26
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/26
År: 1648
Allmän anmärkning:
Värvat regemente i Erfurt.

Chef:
Överste Kasper Ermes. - Juni.
Överste Johan Nern. Juli - aug.
G. major Göran Paykull. Sept. -

I. Januari månad.

Februari månad.

Mars månad.

April månad.

Maj månad.

Juni månad.

Juli månad.

Augusti månad.

September månad.

Oktober månad.

November månad.

December månad.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1648/27
1648
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1648/27
År: 1648
Allmän anmärkning:
Diverse rullor

Livgardet.
Artilleri.
Östergötland.
Småland.
Kalmar regemente.
Dalsland.
Halland.
Västerbotten.
Österbotten.
Viborgs län.
Värvat kavalleriregemente.
Värvat kavalleriregemente.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1649/1
1649
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1649/1
År: 1649
Allmän anmärkning:
Livgardet.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1649/2
1649
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1649/2
År: 1649
Allmän anmärkning:
Uppland. - Kavalleri och infanteri.

Överste Johan Mauritz Wrangels kavalleriregemente.
Överste Hugo Hamiltons regemente.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1649/3
1649
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1649/3
År: 1649
Allmän anmärkning:
Västmanland - Dalarna - Närke - Värmland - Södermanland.

Överste William Philips regemente. - Västmanland.
Överste Gustef Adolf Leijonhufvuds regemente. - Dalarna.
Överste Johan Gordons regemente. - Närke - Värmland.
Överste Johan von Fitinghoffs regemente. - Södermanland.

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1649/4
1649
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1649/4
År: 1649
Allmän anmärkning:
Småland. 1648 - 1649.

Överste Håkan Skyttes regemente. - Kronobergs län.
Överste Alexander Irwings regemente. - Kalmar län. I Demmin.