Visar träff 1601-1620 av 1795

Arkiv
Referenskod
År
Allmän anmärkning
(Visa hela texten)
Bild

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1705/5
1705
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1705/5
År: 1705
Allmän anmärkning:
1705.

Generallöjtnant Magnus Stenbocks värfvade...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1705/6
1705
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1705/6
År: 1705
Allmän anmärkning:
1705.

Öfverste Hans Henrik von Liewens värv. inf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1705/7
1705
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1705/7
År: 1705
Allmän anmärkning:
1705.

Överste Adam Karl De la Gardies värvade in...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/1
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/1
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Upplands femmänningskavalleriregemente. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/2
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/2
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Västgöta tremänningskavalleriregemente. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/3
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/3
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Skaraborgs regemente. Rekryteringsrullor 1...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/4
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/4
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Smålands femmänningsinfanteriregemente. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/5
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/5
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Österbottens regemente.

K....Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/6
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/6
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanterir...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/7
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/7
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanterir...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/8
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/8
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Drottningens lifregemente till häst. Öfver...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/9
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/9
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Öfverste Adam Karl De la Gardies värfvade...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1706/10
1706
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1706/10
År: 1706
Allmän anmärkning:
1706.

Diverse rullor.

Pommerska dragonregemente...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/1
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/1
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Smålands femmänningsregemente till fot. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/2
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/2
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Smålands femmänningsregemente till fot. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/3
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/3
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Smålands femmänningsregemente till fot. Öf...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/4
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/4
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Finska gränsförsvarstrupper. Månadsrullor....Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/5
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/5
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Elbingska infanteriregementet. Överste Kla...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/6
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/6
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Öfverste Klas Ekeblads värfvade infanterir...Info

Rullor 1620-1723
SE/KrA/0022/1707/7
1707
Arkiv: Rullor 1620-1723
Referenskod: SE/KrA/0022/1707/7
År: 1707
Allmän anmärkning:
1707.

Diverse rullor.

Öfverste Hans Henrik von...Info