Databasen innehåller uppgifter om brandförsäkringar från Brandförsäkringsverket (1782–1928) och Tarifföreningen (1898–1921).

Vilka uppgifter kan du hitta?

Brandförsäkringsverket

Arkivet som omfattar 60 000 värderingar är sorterat efter gamla sockennamn/församling. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar t.ex. gods och sätesgårdar. Undantagsvis kan man hitta mindre gårdar och torp bland värderingarna, framförallt för Hallands län. För bruk och större gårdar skulle värderingen åtföljas av en planritning och karta. Under åren 1782–1808 försäkrades även byggnader belägna i Finland. Dessa värderingar återfinns under församlingsnamn "Finland".

Tarifföreningen

En stor del av Föreningens verksamhet berörde industribrandförsäkring och stor möda nedlades på tariffering av industrianläggningar, vilket återspeglas i det stora och unika material som i detta avseende är bevarat. Dessa s.k. industribeskrivningar som utgjorde underlag för tariffering innefattar beskrivning över anläggningen där byggnaderna förtecknades med angivande av byggnadssätt och den verksamhet som bedrevs. Ibland kompletterades framställningen med en planteckning över industrianläggningen där byggnaderna ritades in. Handlingarna är registrerade och finns på mikrokort.

Vilken är källan?

Två arkiv över brandförsäkringar ligger till grund för brandförsäkringsdatabasen:

Brandförsäkringsverket 1782–1928

Allmänna Brandförsäkringsfonden började sin verksamhet den 31 oktober 1782. Motivet till att bilda en för riket allmän fond var att komplettera den legala brandstoden som inte omfattade offentliga byggnader, kyrkor och större gårdar o.d. och inte heller byggnader i städer. Värderingar gjorda under åren 1782–1930, är mikrofilmade, skannade och registrerade. Originalhandlingarna finns bevarade hos Brandförsäkringsverket .

Tarifföreningen 1898–1921

Svenska Skadeförsäkringsföreningen som var en branschsammanslutning av ett 20-tal försäkringsbolag arbetade under åren 1873–1919 under namnet Tarifföreningen. Föreningens ändamål var att genom gemensam premiesättning förhindra en förödande konkurrens, vilken tillsammans med stora stadsbränder hade medfört att många bolag måste likvideras. Sedan föreningen upphört 1967 i och med Skandias utträde övertogs arkivet av Skandia för framtida vård. 

Registret upprättat av

Riksarkivet SVAR i Projektet BEDA.