Brandförsäkringarna avpublicerades 2022-08-25

Brandförsäkringsverket digitaliserade material hittar du nu hos Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

 

The fire insurances (Brandförsäkringarna) were depublished on August 25, 2022

The Fire Insurance Agency's (Brandförsäkringsverket) digitized materials can be found at Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning