Registrering

Principer vid registreringen

Dataregistreringen har utifrån husförhörslängdsutdragen utförts källtroget undantaget uppgifter om födelseort och yrke som i efterhand normaliserats för att underlätta vid sökning.

För att ytterligare underlätta vid sökning har de namnförkortningar som kunnat verifieras skrivits ut i sin helhet (undantaget tillsvidare år 1890 samt delvis år 1900). Uppenbara orimligheter avseende t.ex. kön har i de flesta fall korrigerats vid registreringen.

I 1890 års folkräkning och delar av år 1900 har samtliga uppgifter registrerats källtroget och detta innebär att olika stavningsvarianter och namnförkortningar kan förekomma.

I sökresultatet anges det aktuella församlingsnamnet med den stavning församlingen hade vid tiden för avskriften.

Kommentar/Rättelse

I vissa fall kan felaktiga uppgifter förekomma i källan. Dessa korrigeras inte vid registreringen eller vid påpekan eftersom vår uppgift är att källtroget återge informationen. Felaktigheter som uppstått i samband med dataregistreringen korrigeras däremot kontinuerligt vid påpekan.

Via länken "Kommentera post/rapportera fel", som finns längst ned på fliken "postvisning", kan du rapportera in felaktigheter eller lämna ytterligare information om personen. Knappen "Bild" ger möjlighet att själv granska uppgifterna i källdokumentet.

Produktionsplan/Status

Fyra kompletta folkräkningar finns tillgängliga. Dessa avser åren 1880, 1890, 1900 och 1910. För 1860 och 1870 års folkräkningar finns ett respektive två län registrerade, Jämtlands län år 1860 samt Västerbottens och Norrbottens län år 1870. Registrering pågår för år 1930.

Databasen uppdateras kontinuerligt med nya församlingar i den takt och ordning dessa blir färdigställda. Registreringstakten kan variera beroende på resurstillgången. Samtliga församlingar genomgår slutlig kvalitetssäkring hos SVAR innan publicering sker.

Vem har gjort jobbet?

Tillsammans med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer har Riksarkivet SVAR sedan mitten av 90-talet samverkat i olika sysselsättningsprojekt där dataregistrering av de svenska folkräkningarna varit kärnan i verksamheten. Tack vare dessa enheter har en unik databas skapats till hjälp både för släktforskare och den akademiska forskningen. Flera av dessa enheter är idag permanenta arbetsplatser.

Enheterna är för närvarande lokaliserade i Avika, Bollnäs, Gislaved, Halmstad, Karlstad, Katrineholm, Motala, Ramsele, Sollefteå, Strömsund, Umeå och Varberg.

Tillbaka